Polityka prywatności i oświadczenie prawne

OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2018 R.

Niniejsza internetowa polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób spółka Ormco BV, Basicweg 20, NL – 3821 BR, Amersfoot, Holandia, wraz ze wszystkimi podmiotami powiązanymi z i reprezentującymi Ormco BV („Ormco BV”) przetwarza Dane osobowe przekazywane spółce w jej witrynach, witrynach mobilnych, aplikacjach mobilnych oraz innych usługach i produktach cyfrowych kontrolowanych przez Ormco BV, które zawierają łącze do niniejszej Polityki prywatności („Witryny Ormco BV”).  Ormco BV pełni na podstawie obowiązujących przepisów prawa funkcję administratora danych podczas przetwarzania Danych osobowych.

Niniejszego Oświadczenia o prywatności nie stosuje się do Witryn Ormco BV, które nie zamieściły łącza do niniejszej Polityki prywatności, ani do witryn zewnętrznych, do których łącza znajdują się w Witrynach Ormco BV.

 

Rodzaje informacji gromadzonych w sieci Internet przez Ormco BV

W tym punkcie wymienione zostały rodzaje Danych osobowych, które Ormco BV może gromadzić podczas korzystania z Witryn Ormco BV przez użytkownika. Do danych tych zalicza się nich zarówno informacje przekazywane Ormco BV przez użytkownika, jak i informacje gromadzone automatycznie podczas korzystania z Witryn Ormco BV.

Dla celów niniejszego Oświadczenia o prywatności określenie „Dane osobowe” oznacza dane, które identyfikują lub mogą zasadnie zostać użyte do zidentyfikowania użytkownika. Przykładowe Dane osobowe to imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

 

Informacje przekazywane przez użytkownika

Użytkownik nie musi się rejestrować za pośrednictwem usługi lub programu, aby otrzymać większość informacji dostępnych w Witrynach Ormco BV. Jednakże niektóre treści dostępne są tylko dla użytkowników zarejestrowanych lub zidentyfikowanych. W związku z tym świadczenie tej usługi wymaga, aby użytkownik utworzył profil lub podał konkretne informacje o sobie.

Dane osobowe podawane przy odwiedzaniu Witryn Ormco BV.

Ormco BV gromadzi Dane osobowe przekazywane przez użytkownika w witrynach Ormco BV, na przykład przy zakupie produktu, zamawianiu produktów i informacji marketingowych, kontakcie z działem obsługi klienta Ormco BV lub udzielaniu odpowiedzi na kwestionariusze lub ankiety Ormco BV. Mogą to być:

 • Dane do kontaktu, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.
 • Dane podane przy rejestracji, takie jak nazwa użytkownika lub hasło.
 • Dane o zatrudnieniu, wykształceniu i innych cechach użytkownika, jeśli wysyła on zapytanie o ofertę pracy w Ormco BV.
 • Dane o płatnościach (takie jak nazwa banku, numer VAT, numer karty płatności, data wygaśnięcia, adres dostawy i adres do fakturowania).
 • Treści przekazane przez użytkownika (na przykład po wypełnieniu formularza kontaktu internetowego lub przesłaniu innych informacji).

Dane osobowe, które użytkownik udostępnia podczas innych interakcji z Ormco BV.

Użytkownik może kontaktować się z Ormco BV, aby zadawać pytania, rozmawiać o swoich obawach lub zgłaszać problemy dotyczące produktów Ormco BV. Jeśli użytkownik kontaktuje się z Ormco BV lub prosi o przesłanie mu informacji, może zostać zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych oraz Danych osobowych związanych z prośbą.

 

Informacje, które mogą być gromadzone automatycznie

Gdy użytkownik korzysta z Witryn Ormco BV, Ormco BV może również automatycznie gromadzić pewne informacje dotyczące korzystania z witryny i używanego do tego celu urządzenia w sposób wskazany poniżej.

Adres IP

Ormco BV może rejestrować adres IP (Internet Protocol) komputera lub innego urządzenia elektronicznego używanego do odwiedzania Witryn Ormco BV. Adres IP identyfikuje urządzenie elektroniczne używane do dostępu do Witryn, co umożliwia Ormco BV utrzymanie komunikacji z komputerem użytkownika, gdy odwiedza on kolejne Witryny Ormco BV, oraz dostosowanie ich treści.

Pliki cookie i inne metody śledzenia

Ormco BV gromadzi informacje o korzystaniu przez użytkownika z Witryn Ormco BV również przy użyciu metod śledzenia takich, jak pliki cookie i web beacony. Plik cookie to unikatowy kod liczbowy przekazywany do komputera użytkownika, który służy do śledzenia jego zainteresowań i preferencji oraz rozpoznawania go jako powracającego gościa. Web beacon to przezroczysty plik graficzny umieszczany w witrynie internetowej, wiadomości e-mail lub reklamie, który umożliwia monitorowanie takich zjawisk, jak aktywność użytkownika i ruch w witrynie. Metody te pomagają zapamiętać preferencje użytkownika i umożliwiają oferowanie mu treści i funkcji, które prawdopodobnie najbardziej go zainteresują ze względu na dane z tzw. strumienia kliknięć, które pokazują jego wcześniejszą aktywność w Witrynach Ormco BV.

Ormco BV korzysta z usług wyświetlania reklam przez Google (na przykład retargetingu z użyciem Google Analytics, raportowania odsłon w sieci Google Display Network, integracji menedżera kampanii DoubleClick oraz raportów danych demograficznych i zainteresowań z Google Analytics) w celu (1) wyświetlania użytkownikowi reklam w innych witrynach na podstawie wcześniejszych odwiedzin w Witrynach Ormco BV oraz (2) lepszego zbadania odsłon reklam Ormco BV i korzystania z usług reklamowych. Oprócz usługi raportów danych demograficznych i zainteresowań z Google Analytics Ormco BV może wykorzystywać w Google Analytics dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców (np. ich wiek, płeć i zainteresowania) przekazywanych przez osoby trzecie w celu zbadania i ulepszenia swoich kampanii marketingowych i treści Witryn.

Niektóre reklamy internetowe Ormco BV wyświetlane są za pośrednictwem usługi wyświetlania reklam Google. W ramach tego programu Ormco BV wykorzystuje funkcje Google Analytics, takie jak retargeting. W połączeniu z tą funkcją i innymi funkcjami oferowanymi przez sieci reklamowe Ormco BV i operatorzy sieci reklamowych, w tym Google, mogą wykorzystywać zewnętrzne pliki cookie (np. pliki cookie DoubleClick), a w niektórych przypadkach własne pliki cookie (np. pliki cookie Google Analytics) do kształtowania, optymalizacji i prezentacji reklam w różnych miejscach sieci Internet w oparciu o wcześniejsze odwiedziny użytkownika w Witrynach Ormco BV. Ormco BV może również wyświetlać użytkownikowi odwiedzającemu jej Witryny reklamy podmiotów z nią powiązanych.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam Google pod adresem http://www.google.com/ads/preferences. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane przez Google Analytics, może zainstalować dodatek do przeglądarki pozwalający na rezygnację z udziału w Google Analytics, odwiedzając stronę rezygnacji z Google Analytics.

Ta witryna Ormco BV nie została przystosowana do reagowania na wysyłane przez przeglądarki prośby o nieśledzenie.

Więcej informacji na temat plików cookie i innych metod śledzenia, w tym sposobów ich blokowania, można znaleźć pod adresem http://www.allaboutcookies.org/. Należy pamiętać, że niektóre piki cookie są niezbędne do funkcjonowania Witryn Ormco BV, a ich usunięcie lub wyłączenie ograniczy funkcjonalność witryny.

Śledzenie w urządzeniach mobilnych

Niektóre witryny Ormco BV są dostępne w postaci aplikacji mobilnych lub witryn mobilnych, z których można korzystać na urządzeniu mobilnym. Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego do uzyskania dostępu i przeglądania Witryn Ormco BV, Ormco BV może gromadzić oprócz danych opisanych powyżej następujące dane związane w szczególności z urządzeniem mobilnym: identyfikator urządzenia lub identyfikator reklamowy, typ urządzenia, typ sprzętu, adres MAC (Media Access Control), numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), wersja systemu operacyjnego użytkownika, platforma używana do odwiedzania lub pobierania Witryny Ormco BV (na przykład Apple, Google, Amazon, Windows), informacje o lokalizacji i korzystaniu z urządzenia oraz Witryn Ormco BV.

Dane gromadzone z innych źródeł

Ormco BV może łączyć informacje o użytkowniku uzyskane na podstawie odwiedzin w jednej Witrynie Ormco BV z informacjami z o użytkowniku uzyskanymi z innych Witryn Ormco BV. Ormco BV może również łączyć informacje o użytkowniku zgromadzone za pośrednictwem Witryn Ormco BV z informacjami zgromadzonymi poza siecią Internet oraz informacjami przekazanymi jej przez osoby trzecie.

 

Sposób korzystania z Danych osobowych użytkownika

Ormco BV korzysta z Danych osobowych użytkownika do świadczenia mu żądanych produktów i usług, kontaktu z użytkownikiem, poprawy komfortu przeglądania Witryn Ormco BV, ogólnego ulepszania produktów i usług oraz innych wewnętrznych celów biznesowych. Cele te mogą obejmować również utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych osobowych. Zgromadzone przez Ormco BV Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane przez okres dziesięciu lat od ostatniego kontaktu z użytkownikiem, a następnie archiwizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa przez okres zasadnie niezbędny do powyższych celów.

Świadczenie żądanych produktów i usług

Jeśli użytkownik decyduje się zakupić produkt lub skorzystać z usługi Ormco BV, Ormco BV będzie korzystać z Danych osobowych, które użytkownik przekazał za pośrednictwem Witryn Ormco BV, do zarządzania zamówieniami i fakturami użytkownika, przetwarzania płatności, odpowiadania na pytania, świadczenia żądanych usług oraz zapewnienia optymalnego komfortu klienta.

Marketing

Użytkownik może również otrzymywać od Ormco BV i jej podmiotów powiązanych informacje marketingowe, na przykład oferty dotyczące produktów lub usług powiązanych z Ormco BV, zaproszenia do udziału w ankietach na temat jej produktów lub powiadomienia o promocjach specjalnych. W takim przypadku Ormco BV będzie korzystać z danych do kontaktu użytkownika i innych Danych osobowych do wysyłania mu informacji marketingowych.

Treść dostosowana do użytkownika

Dane osobowe przekazane przez użytkownika mogą służyć do tworzenia indywidualnych ofert, informacji lub usług dostosowanych do jego zainteresowań i preferencji. Ormco BV może również wykorzystywać adres IP użytkownika i dane uzyskane automatycznie z użyciem plików cookie lub innych podobnych metod śledzenia, aby ułatwić korzystanie z Witryn Ormco BV i poruszanie się po nich oraz spersonalizować oferowane w nich treści, przewidując, które informacje i usługi mogą zainteresować użytkownika.

Ulepszanie działalności i produktów

Celem jest odkrycie nowych faktów, które pozwolą Ormco BV lepiej zrozumieć potrzeby klienta i pomogą ulepszyć, rozwinąć i ocenić produkty, usługi, materiały i programy. Ormco BV analizuje informacje przekazane przez użytkownika. W tych celach Ormco BV nie korzysta z danych, które pozwalają bezpośrednio zidentyfikować użytkownika.

Dane analityczne i ulepszenia witryny

Ormco BV może wykorzystywać informacje przekazane przez użytkownika i informacje gromadzone automatycznie, dotyczące korzystania przez niego z Witryn Ormco BV, do monitorowania wzorów i preferencji ruchu użytkownika w celu ulepszania, analizy i optymalizacji Witryn.

Podstawa prawna przetwarzania

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych Ormco BV musi posiadać prawną podstawę przetwarzania Danych osobowych użytkownika. Podstawa prawna stosowana w danym przypadku zależy od konkretnego celu przetwarzania Danych osobowych użytkownika przez Ormco BV:

 • W niektórych przypadkach Ormco BV może poprosić użytkownika o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego Danych osobowych. W przypadku gdy użytkownik zdecyduje się wyrazić zgodę, może ją później cofnąć, kontaktując się z Ormco BV w sposób opisany w punkcie „Decyzje użytkownika dotyczące prywatności”. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które już nastąpiło.
 • W innych przypadkach przetwarzanie Danych osobowych użytkownika może być konieczne do przestrzegania obowiązujących przepisów ustaw lub rozporządzeń albo do wykonania umowy, której użytkownik jest podmiotem. Użytkownik nie może cofnąć zgody na takie przetwarzanie, bądź też cofnięcie zgody może wpłynąć na zdolność Ormco BV do wykonywania zobowiązań umownych wobec użytkownika z innego tytułu.
 • W jeszcze innych przypadkach Ormco BV może przetwarzać Dane osobowe użytkownika w oparciu o uzasadnione interesy Ormco BV, gdy kontaktuje się z nim w sprawie jej produktów i usług, badań naukowych i możliwości edukacyjnych. Użytkownik ma prawo rezygnacji z takiego przetwarzania Danych osobowych.  Rezygnację można również przekazać w sposób opisany w punkcie „Decyzje użytkownika dotyczące prywatności”.

 

Informacje udostępniane przez Ormco BV

Ormco BV udostępnia Dane osobowe użytkownika osobom trzecim wyłącznie w sposób opisany poniżej. Ormco BV nie sprzedaje ani nie wynajmuje Danych osobowych osobom trzecim do ich własnych celów marketingowych

Reklamy osób trzecich i internetowe reklamy behawioralne

Użytkownik może zetknąć się z internetowymi reklamami produktów i usług Ormco BV w witrynach osób trzecich i usługach mobilnych, które zostały do niego dopasowane np. na podstawie informacji przekazanych Ormco BV, odwiedzanych witryn osób trzecich bądź aktywności internetowej, zakupów lub zainteresowań. Powyższe rodzaje reklam internetowych mogą pochodzić z kilku źródeł, na przykład:

 • Ormco BV może udostępniać swoim dostawcom usług reklamowych informacje nie pozwalające zidentyfikować użytkownika, które uzyskała z plików cookie i innych metod śledzenia w Witrynach Ormco BV.
 • Niektóre Witryny Ormco BV uczestniczą w internetowych programach reklamy behawioralnej (czasami zwanej również reklamą retargetingową lub zorientowaną na zainteresowania). Witryny takie można rozpoznać dzięki zamieszczonemu w stopce łączu „Decyzje reklamowe”. Partnerzy sieci reklamowych Ormco BV mogą umieszczać i wykorzystywać w Witrynach Ormco BV i witrynach stron trzecich pliki cookie służące do gromadzenia informacji o działaniach użytkownika i wyświetlania mu reklam internetowych w oparciu o jego zainteresowania. Gdy użytkownikowi wyświetlana jest internetowa reklama behawioralna Ormco BV, obok niej znajduje się ikona „Decyzje reklamowe”. Kliknięcie ikony spowoduje przejście do witryny, w której można zarządzać użyciem danych historii przeglądania wykorzystywanych do wyświetlania internetowych reklam behawioralnych lub cofnąć zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli użytkownik cofnie zgodę, nadal będą mu wyświetlane reklamy internetowe, w tym reklamy z Ormco BV, w oparciu o inne informacje (np. treść wyświetlanej strony, a nie zawartość strumienia wcześniejszych kliknięć). W niektórych przypadkach zewnętrzni reklamodawcy mogą nadal gromadzić dane o aktywności użytkownika, nie będą jednak wykorzystywać tych danych do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych zachowań podczas przeglądania. Użytkownik może również cofnąć zgodę, klikając tutaj.
 • Niektóre przeglądarki WWW mogą wysyłać do witryn internetowych, z którymi się kontaktują, prośby o nieśledzenie. Z datą obowiązywania niniejszego Oświadczenia o prywatności nie ustalono jeszcze branżowego standardu reagowania na te prośby. W związku z tym Ormco BV obecnie na nie nie odpowiada. Jak wskazano wyżej, użytkownik może cofnąć zgodę na wykorzystywanie przez reklamodawców jego historii przeglądania do wyświetlania reklam behawioralnych, odwiedzając witrynę adchoices:

 

 Podmioty powiązane, sprzedawcy i dostawcy

Ormco BV nawiązała stosunki z dostawcami i podmiotami powiązanymi, które pomagają jej prowadzić działalność i mogą podczas świadczenia usług na rzecz Ormco BV wykazywać konieczność dostępu do Danych osobowych użytkownika. Ormco BV nie upoważni tych podmiotów do korzystania z Danych osobowych użytkownika do jakiegokolwiek celu, który nie jest związany z działalnością biznesową Ormco BV i jej podmiotów powiązanych, nie przekazuje również Danych osobowych z krajów, w których wymagana jest zgoda użytkownika, chyba że użytkownik udzielił jej przed udostępnieniem Danych podmiotom powiązanym. Ormco BV wymaga, aby podmioty te przetwarzały zgromadzone Dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o prywatności.

Listę podmiotów powiązanych można znaleźć tutaj.

Witryny z cobrandingiem

Ormco BV może nawiązać współpracę z innymi podmiotami, aby wspólnie oferować użytkownikowi treści w ramach tzw. marki łączonej. W witrynie ‑stosującej markę łączoną wyświetlane jest logo Ormco BV i logo partnera. Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności partnerów Ormco BV stosujących markę łączoną, gdyż mogą one w pewnych aspektach różnić się od polityk Ormco BV. Zapoznanie się z tymi politykami pomoże w podjęciu świadomej decyzji o tym, czy przekazać dane użytkownika określonej witrynie.

Sprawozdania produktowe

Jeśli użytkownik kontaktuje się z Ormco BV w związku z kwestiami korzystania z jednego z jej produktów, Ormco BV może wykorzystać przekazane informacje przy składaniu wymaganych przepisami prawa sprawozdań wskazanym rządowym organom regulacyjnym.

Uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów prawa

W pewnych szczególnych okolicznościach Ormco BV może być zmuszona ujawnić Dane osobowe użytkownika w celu wykonania obowiązku lub żądania prawnego, na przykład obowiązku sprawozdawczego wobec organu regulacyjnego, któremu podlega, w związku z bezpieczeństwem jej produktów bądź sprzedażą lub przeniesieniem linii produktowej lub pionu, które obejmują usługi świadczone w co najmniej jednej Witrynie Ormco BV. W takich przypadkach Ormco BV zastosuje środki chroniące Dane osobowe użytkownika w najszerszym możliwym zakresie. Ormco BV zastrzega sobie również prawo wykorzystywania Danych osobowych do prowadzenia dochodzeń i ścigania użytkowników naruszających jej zasady bądź dopuszczających się czynów zabronionych lub szkodliwych dla innych osób lub ich mienia.

Zmiany organizacyjne

W przypadku gdy Ormco BV zdecyduje się zreorganizować lub zbyć swoje przedsiębiorstwo w drodze sprzedaży, połączenia lub nabycia, Ormco BV może udostępnić Dane osobowe użytkownika faktycznym lub potencjalnym nabywcom.  Ormco BV wymaga, aby wszyscy faktyczni lub potencjalni nabywcy traktowali te Dane osobowe w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem.

 

Prywatność dzieci

Ormco BV nie gromadzi ani nie wykorzystuje świadomie w Witrynach Ormco BV Danych osobowych uzyskanych bezpośrednio od dzieci (za „dzieci” firma Danaher uważa osoby poniżej 18 lat). Ormco BV nie pozwala dzieciom świadomie zamawiać swoich produktów, kontaktować się z Ormco BV ani korzystać z jej usług internetowych. Jeśli użytkownik jest rodzicem i dowie się, że jego dziecko przekazało Ormco BV swoje dane, prosimy o kontakt z użyciem jednej z metod wskazanych poniżej, aby można było wspólnie rozwiązać problem.

 

Decyzje użytkownika dotyczące prywatności

Użytkownik ma prawo przeglądania i pobrania kopii swoich Danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Ormco BV, a także żądania, aby Ormco BV poprawiła jego niedokładne lub niepełne Dane osobowe.  Użytkownik ma prawo otrzymania danych, które przekazał Ormco BV, w formacie czytelnym maszynowo, i przesłania ich do innego administratora. Użytkownik może również zażądać usunięcia jego Danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Wniosek o dostęp do Danych osobowych użytkownika, zgłoszenie obaw, skargi lub prośby o poprawienie danych oraz rezygnacja z określonych programów możliwe są po kontakcie z biurem ds. prywatności Ormco BV, co wymaga kliknięcia łącza „Kontakt” w Witrynach Ormco BV, z których korzysta użytkownik, skorzystania z danych kontaktowych Ormco BV w jej aplikacjach mobilnych lub wysłania wiadomości e-mail na adres privacy@ormco.com. Użytkownik może również wysłać list na następujący adres:

Ormco BV. Basicweg 20 NL-3821 BR Amersfoort – The Netherlands
Attn: Legal Department

Za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie prywatności we właściwych krajach odpowiada urząd ochrony danych kraju użytkownika  Więcej informacji na temat prawa użytkownika do prywatności można uzyskać, kontaktując się z urzędem ochrony danych kraju użytkownika. Z urzędem można również skontaktować się, jeśli użytkownik nie jest w stanie rozwiązać swojego problemu wspólnie z Ormco BV i chce wnieść skargę. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm; i].

W korespondencji z Ormco BV prosimy podawać adres e-mail użytkownika, adres Witryny internetowej, nazwę aplikacji mobilnej oraz konkretny produkt Ormco BV, w związku z którym użytkownik podał Dane osobowe (np. ormco.com), a także szczegółowe wyjaśnienie prośby. Jeśli użytkownik chce usunąć, zmienić lub poprawić swoje Dane osobowe i kontaktuje się z Ormco BV drogą e-mailową, prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości e-mail słów „Deletion Request” (Prośba o usunięcie) lub „Amendment/Correction Request” (Prośba o zmianę/poprawienie). Ormco BV odpowie terminowo na wszystkie zasadne prośby, a przy przetwarzaniu określonych próśb może poprosić użytkownika o dodatkowe potwierdzenie jego tożsamości.

 

Bezpieczeństwo danych

Ormco BV stosuje zasadne środki techniczne, administracyjne i fizyczne zabezpieczające Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Witryn Ormco BV. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia przechwyci transmisję internetową lub znajdzie sposób na obejście systemów zabezpieczeń Ormco BV. Ormco BV zachęca użytkownika, aby zachował ostrożność przy przesyłaniu Danych osobowych w sieci Internet, w szczególności informacji związanych z jego finansami. Ormco BV nie jest w stanie zagwarantować, że do Danych osobowych użytkownika nie uzyskają dostępu nieupoważnione osoby trzecie. Dlatego też, wysyłając Dane osobowe do Witryn Ormco BV, użytkownik powinien rozważyć zarówno korzyści, jak i ryzyko.

 

Witryny zewnętrzne i wtyczki do mediów społecznościowych.

Niniejszego Oświadczenia o prywatności nie stosuje się do Witryn Ormco BV, które nie zamieściły łącza do niniejszej Polityki prywatności, ani do witryn zewnętrznych, do których łącza mogą znajdować się w witrynach Ormco BV. Witryny Ormco BV mogą wykorzystywać wtyczki mediów społecznościowych (np. przycisk Facebooka „Lubię to”, przycisk „Udostępnij na Twitterze” itp.), które umożliwiają łatwe udostępnianie informacji innym osobom. Gdy użytkownik odwiedza Witryny Ormco BV, operator wtyczki mediów społecznościowych może umieścić w jego komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym plik cookie umożliwiający temu operatorowi rozpoznawanie osób, które poprzednio odwiedziły Witrynę. Jeśli użytkownik jest zalogowany do witryn mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter) podczas przeglądania Witryny Ormco BV, wtyczki mediów społecznościowych umożliwiają tej witrynie mediów społecznościowych otrzymanie informacji, że użytkownik odwiedził Witrynę Ormco BV. Wtyczka mediów społecznościowych umożliwia również witrynie mediów społecznościowych udostępnianie informacji o aktywności użytkownika w Witrynie Ormco BV innym użytkownikom tej witryny mediów społecznościowych. Ustawienia udostępniania reguluje witryna mediów społecznościowych i jej polityka prywatności.

Globalny dostęp do Witryn Ormco BV

Właścicielem i operatorem tej witryny jest spółka Ormco BV z siedzibą w Holandii. Przekazane przez użytkownika informacje będą dostępne dla podmiotów powiązanych, sprzedawców i dostawców Ormco BV w innych krajach zgodnie z niniejszą polityką. Dodatkowo jeśli użytkownik odwiedza witrynę z kraju innego niż Holandia, jego kontakty z Ormco BV nierozerwalnie łączą się z przekazaniem informacji za granicę. Poziom ochrony Danych osobowych w poszczególnych krajach różni się, Ormco BV zastosuje jednak środki bezpieczeństwa opisane w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, starając się zapewnić bezpieczeństwo tych Danych. Korzystając z witryny użytkownik rozumie, że jego Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, do których Ormco BV może przekazać jego informacje w toku swojej działalności biznesowej.

Informacja dla osób zamieszkałych w Kalifornii

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń wynikających z § 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego osoby zamieszkałe w Kalifornii mogą poprosić o przekazanie im: (i) listy niektórych kategorii Danych osobowych, które Ormco BV ujawniła w poprzednim roku kalendarzowym osobom trzecim do wykorzystania w ich bezpośrednich celach marketingowych, oraz (ii) tożsamości tych osób trzecich. Prośbę tę osoby zamieszkałe w Kalifornii mogą przekazać na adres privacy@ormco.com.

 

 

Zmiany Polityki prywatności Ormco BV

Ormco BV będzie korzystać z Danych osobowych jedynie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności obowiązującej w momencie gromadzenia informacji użytkownika lub w sposób, na który użytkownik wyraził zgodę. Z zastrzeżeniem odpowiednich wymagań zgody Ormco BV zastrzega sobie jednak prawo zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zmiany niniejszej Polityki prywatności widoczne będą na tej stronie z nową datą obowiązywania. Ormco BV zachęca użytkownika do regularnego sprawdzania, czy w niniejszej Polityce prywatności dokonano zmian. Dane osobowe zgromadzone wskutek stałego korzystania przez użytkownika z Witryn Ormco BV będą obsługiwane zgodnie z aktualnie zamieszczoną Polityką prywatności.

© 2021 ORMCO: Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacja prawna i polityka prywatnościWarunki korzystania